Logotyp-Reprohigh-final-mars-2013.png

Välkommen till

Ferkoe-logga.png

Fertilitetsrådgivningen Öresund i Malmö är ett forskningsprojekt där vi ger rådgivning om chanser att kunna få barn längre fram i livet. På så sätt hoppas vi kunna förhindra en
del fall av ofrivillig barnlöshet.

Kvinnor i Malmö mellan 25 - 35 år som inte har barn, inte har utretts för barnlöshet och inte har försökt att uppnå graviditet i mer än 1 år, erbjuds ett kostnadsfritt mottagningsbesök på Fertilitetsrådgivningen Öresund. Det gäller både ensamstående eller kvinnor som lever i ett parförhållande. Vi vänder oss till kvinnor som inte använder preventivmedel som innehåller hormoner. Man får ett förebyggande samtal och det görs en utvärdering och en riskanalys av framtida fertilitet och rådgivning om detta. Kvinnans äggreserv utvärderas och lever hon i ett parförhållande med en man, får han även möjlighet att få sina sädesceller undersökta.

Syftet med projektet

I forskningsprojektet skapas en biobank där blod- och spermaprov sparas för att senare kunna analyseras avseende sambandet mellan nedsatt fruktbarhet, könshormoner och genetiska faktorer som är viktiga för reproduktionen. Syftet är att öka vår kunskap om riskfaktorer för nedsatt fruktbarhet och ofrivillig barnlöshet. Perspektivet är att förbättra våra möjligheter att värdera och vägleda i såväl mäns som kvinnors framtida fortplantning.

Hur går det till?

De som vill delta i forskningsprojektet ska först fylla i ett elektroniskt frågeformulär, detta ska besvaras senast en vecka innan besöket. Mottagningsbesöket varar cirka en timme. Kvinnan genomgår en vaginal ultraljudsundersökning och tar blodprov. Om en manlig partner är med, ska han lämna spermaprov och ta blodprov. Man vägs, mäts och bukomfång mäts.

Efter cirka två år görs en uppföljning.

Bokning av mottagningsbesök

Om du har fått ett informationsbrev hemskickat och uppfyller våra kriterier för att delta i projektet, kan du boka en besökstid. (Antalet mottagningstider är tyvärr begränsat, så vi kan inte garantera att alla får en tid). Du ringer då Fertilitetsrådgivningen Öresund på telefon: 040-33 80 34, telefontid måndagar kl. 16.30-18.00.

Fertilitetsrådgivningen Öresund i Malmö är en del av ReproUnion, ett EU-projekt som vill skapa ett samarbete för att ge medborgarna på den danska och den svenska sidan av Öresund den bästa servicen inom reproduktionsområdet. Se också mer information om rådgivningen här.

Lunds_universitet.gif

SUS_CMYKdevis.png

Telefonen öppen

Telefonen är öppen för bokning av tider. Telefontid är måndag kl. 16.30-18.00.

7174419_l.jpg

Dela |

Fertilitetsrådgivningen ∣ Skånes universitetssjukhus, Reproduktionsmedicinskt Centrum, Jan Waldenströms gata 47 ∣ 205 02 Malmö ∣ 040-33 80 34 ∣ info@fertilitetsradgivningen.se